Enne tellimist veendu, et vajalikud tööd soojustamiseks on tehtud

  • Tee kindlaks, et soojustusbuss pääseb objektile. Soojustusbuss on 7m pikk ja 3,7 m kõrge.
  • Kindlustage soojustustöödeks 16 A elekter või generaator. Elektri puudumisel kindlasti teavitada paigaldajat.
  • Käiguteed peavad olema rajatud, juhul kui hiljem on vajadus pööningul liigelda elektrikilbi, korstna, tehnoseadmete või muu sarnase juurde, sest peale villa paigaldamist ei tohi selle sees liikuda ega muul moel liigutada. Käigutee peaks olema vähemalt 5 cm tulevasest villakihist kõrgemal.
  • Pööningul teostatavad tööd peavad olema lõpetatud ja isoleeritud nagu elektri- ja torutööd.
  • Korstna ümber peab olema tuletõke, milleks sobib 100mm kivivill.
  • Laeluukide ümber peab olema raam, mille serv ulatub soojustatava villakihist üle.
  • Katuslae ning katusekonstruktsioonide liitekohtadessse tuleb paigaldada tuulesuunajad. Tuulesuunajate paigaldamisel peab jälgima, et nende ülemine serv jääks vähemalt 130mm kõrgemale paigaldatavast puistevilla ülemisest kõrgusest. Eesmärk on tuulekastist tulev tuul suunata villast eemale.
  • Alad kuhu puistevilla ei pääse paigaldama, peavad olema eelnevalt isoleeritud.
  • Ehituspraht peab olema koristatud.
  • Vajadusel taga redelid ja valgustus.

Kõik eelmainitud punktid ei ole tingimata kohustuslikud, vaid juhised, kuidas saavutada võimalikult head ja kvaliteetset tulemust soojustamisel. Konkreetselt Teie hoone soojustamiseks vajalike või mittevajalike eeltööde kohta saate vastuse meiega konsulteerides. Võtke julgelt ühendust.